Agenda

COMING UP :
Impact Lab – 6 en 7 febr 2020
@ Brussel

Upcoming events

6 & 7 FEBRUARI 2020: IMPACT LAB
workshop impact producent

Tijdens het Impact Lab trainen we de deelnemers hoe ze documentaires vanaf voltooiing, en tijdens én na de traditionele distributie, naar impact kunnen leiden. Na het Lab zullen deelnemers de vaardigheden bezitten om strategische impact campagnes te plannen, door zich te richten op specifieke (alternatieve) doelgroepen die de documentaire moeten zien, met als doel verandering teweeg te brengen op politiek, wettelijk, publieks- en bedrijfsniveaus.

De oproep richt zich tot iedereen die interesse heeft in impact productie en zich hierin wil verdiepen, om vervolgens zelf aan de slag te kunnen: filmproducenten, regisseurs, medewerkers bij NGO’s en stichtingen. De oproep richt zich ook naar mensen uit de filmdistributie, experten in campagnevoeren, journalistiek, politiek en marketing & PR. We streven bewust naar een gevarieerde mix van ervaring en expertise onder de deelnemers. 

Datum: donderdag 6 en vrijdag 7 februari
Uur: telkens van 9u30 > 18u
Adres: VAF, Bischoffsheimlaan 38, 1000 Brussel
Kostprijs: Deelname aan het Impact Lab is gratis. Kosten voor transport en eventuele overnachting zijn voor eigen rekening. 
Wij voorzien koffie, thee, lunch op 6 en 7/2 + dinner op 6/2 (de deelnemers wordt gevraagd zich hiervoor vrij te houden).
De workshop wordt gegeven door Nicole van Schaik (Doc Society) in het Nederlands + Engels.

Inschrijven kan via deze link.
Uiterste inschrijvingsdatum: 3 januari (23u59).
Deelnemers verbinden zich ertoe om beide dagen aanwezig te zijn.
De selectie wordt bekend gemaakt op 13/1.
Deelname is niet gegarandeerd wegens het beperkt aantal plaatsen, maar we ontvangen heel graag jouw aanmelding en kijken ernaar uit jou te leren kennen! 
Voor vragen en info: info@filmpact.be

Wat leren we tijdens het Impact Lab?

– Strategie: bepalen van campagneonderwerpen en -doelen, uitdagingen, identificeren van de sterktes en zwaktes

– Planning: opmaken van een gedetailleerd plan voor het bereiken van de impact doelstellingen en doelpublieken naast de reguliere distributie, met inbegrip van het gebruik van PR en social media

– Budget: opstellen van een realistisch kostenreport voor impactwerk op lange en korte termijn  

– Fundraising: opsporen van potentiële (traditionele en niet traditionele) financierders voor outreach en publiekswerking: hoe kan je hen best aanschrijven? wat zijn de do’s en don’ts?

– Uitvoering: samenwerken in team, samenwerkingsverbanden aangaan met externe partners, organiseren van events rond de film, online opvolging

– Evaluatie: bepalen en ontwikkelen van de meest geschikte manier om je impact te meten en rapporteren – op niveau van maatschappij, politiek, wetgeving, organisaties, scholen,… 


Past events

14 OKT 2019

25 NOVEMBER 2019

Filmpact kick off tijdens Film Fest Gent

Internationaal networking event op IDFA