Agenda

6 & 7 juli:

workshop 2° projectoproep

 


Online filmscreenings & nagesprek met filmteam bij documentaire WHAT MAKES US BOYS

Op zondag 20/06
om 19u – doelgroep: ouders en tieners (van 12-14j)
Wens je gratis deel te nemen aan de screening & het nagesprek? Dan kan je inschrijven via deze link.


Voor deze documentaire wordt momenteel een impact campagne uitgewerkt. Die heeft als doel om, vertrekkende van een reeks filmvertoningen, uitgebreider stil te staan bij de thema’s en de boodschappen die aan bod komen in de film én hierover in dialoog te treden met experts en het publiek. We willen hierbij voornamelijk focussen op de innerlijke leefwereld van jongeren, mentale kwetsbaarheid, de zoektocht naar een eigen identiteit (ook online), omgaan met anders-zijn…

Momenteel zitten we volop in de researchfase. De bedoeling van deze screenings is om zo goed mogelijk voeling te krijgen met wat er leeft bij ouders, jonge tieners en leerkrachten in Vlaanderen omtrent de thema’s uit de film. 

Meer info?
Neem contact op met Tine Van Dycke via tine@filmpact.be
Info over de film en de trailer vind je hier
De organisatie van deze screenings wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschap.

 

6 & 7 juli: tweedaagse workshop met de geselecteerde filmteams van de 2° projectoproep

 

NET GEMIST: 26 april 2021
WEBINAR – Impactvolle online nagesprekken
(op het MOOOV Filmfestival)
HERBEKIJK de livestream via deze link
De toolkit met gebundelde inspiratie en praktijkvoorbeelden kan je hier lezen.

Het afgelopen jaar werd volop geëxperimenteerd met online screenings, al dan niet gekoppeld aan een Q&A met de filmmaker. Aan technische mogelijkheden geen gebrek. Maar wat met het menselijke, interactieve aspect? En hoe geef je die gesprekken diepgang?
Tijdens dit webinar brachten we enkele mooie voorbeelden samen die aantonen dat een online nagesprek zowel verrassend, interactief als impactvol kan zijn. En we stellen de vraag: wat is het potentieel voor de toekomst?

Gastsprekers:
– Petra De Sutter * Minister voor Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
– Seppe Vanhaecke * Distributie en verantwoordelijke duurzaamheid bij MOOOV
– Margje de Koning * Artistiek directeur van Movies That Matters (uit NL)
– Kristof Bilsen * documentairemaker
– Marjolein Fransen * Coördinator “Meer dan film” bij JEF
– Rachael Chadwick en Lisa Hasselgard-Rowe * het impactteam van FOR SAMA (uit G.B.)
– Leen Jansen * Coördinator Jongerenprojecten Klimaat bij 11.11.11.

Deze webinar wordt ingeleid door Petra De Sutter, vice eerste minister voor Groen, Minister voor Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven én fervent voorstander van een sterk maatschappelijk debat.
Moderator: Céline Broeckaert (Filmpact)
Een initiatief van Filmpact in samenwerking met MOOOV, met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap.