Meet the team

Meet the team

Emmy Oost & Mark Daems

Head of studies & Project coordinator

Emmy&Mark.jpg

Emmy Oost volgde het Impact Lab van Doc Society in 2016 en nam deel aan de Good Pitch Europe met de documentaire The Invisible City [Kakuma], van Lieven Corthouts. Ze wordt regelmatig gevraagd om de impactstrategie, gebaseerd op deze film, een app + interactieve documentaire, als case study te brengen op internationale events. Emmy Oost heeft ook haar eigen productiehuis Timescapes dat films en xr projecten produceert die innovatieve visie en socio-maatschappelijk engagement combineren. Emmy Oost is head of studies van Filmpact.

Mark Daems organiseerde ‘Good Mooov’ in het verleden samen met Mooov FilmFestival waar documentaire projecten werden voorgesteld aan NGO’s en middenveldorgansiaties. In 2017-2018 leidde Mark ook Mooov Academy samen met CERA. Mark is hoofd van Flanders Doc en het distributieplatform Docpoppies.

Flanders Doc is het platform voor de documentairesector in Vlaanderen. Flanders Doc richt zich tot iedereen die professioneel bij documentairefilm betrokken is, of dat wil zijn. In de eerste plaats zijn dit de auteurs, regisseurs en producenten van documentairefilms. Maar ook andere professionals, instellingen en studenten zijn welkom, net als iedereen die de documentairefilm in Vlaanderen een warm hart toedraagt.

Céline Broeckaert

Impact Producer

Sinds 2016 werkt Céline Broeckaert als impact producer voor films als The Invisible City [Kakuma] van Lieven Corthouts, Zie Mij Doen van Klara Van Es, The Last Male on Earth van Floor van der Meulen en Mother van Kristof Bilsen. Ze bouwt partnerschappen rond een film met mensen uit het culturele veld, NGO’s, beleids- en opiniemakers, opleidingen en organisaties, die samenwerken rond de thematieken van de respectievelijke films. Céline Broeckaert is Impact Producer bij Filmpact, biedt ad hoc impact advies voor de Helpdesk en begeleidt en overziet alle impact projecten.

Tine Van Dycke & Joyce Palmers

Impact producers

Tine Van Dycke stond aan de basis van de filmeducatieve werking Lessen in het donker waarbij de creatie van een sterk educatief kader bij film steeds een focus was. Filmprojecten in samenwerking met de filmmakers zoals The Art of Becoming (Hanne Phlypo & Catherine Vuylsteke) of Junior (Sien Versteyhe) werden goed onthaald in het onderwijs. Deze lijn wil Tine als impact producent graag doortrekken bij Filmpact. Daarnaast werkt ze ook mee aan de fondsenwerving en het organiseren van de Filmpact-evenementen.

Nagewerkt te hebben voor verschillende Vlaamse filmfestivals bij de productie- en communicatieteams, stond Joyce Palmers gedurende 6 jaar aan het hoofd van het Vlaamse contactpunt voor het subsidieprogramma van de Europees Commissie voor Film en Cultuur, vanuit het Vlaamse departement Cultuur, Jeugd en Media. Haar focus lag op Europese netwerken, opleidingstrajecten voor filmprofessionals en kennisdeling tussen de Vlaamse filmsector en het beleid op Vlaams en Europees niveau. Impact en maatschappelijke relevantie zijn steeds de rode draad binnen haar werk geweest. Sinds een jaar is ze aan de slag bij Filmpact als impact producent en staat ze ook in voor de fondsenwerving en strategie de organisatie.