Meet the team

Meet the team

Emmy Oost & Mark Daems

Head of studies & Project coordinator

Emmy&Mark.jpg

Emmy Oost volgde het Impact Lab van Doc Society in 2016 en nam deel aan de Good Pitch Europe met de documentaire The Invisible City [Kakuma], van Lieven Corthouts. Ze wordt regelmatig gevraagd om de impactstrategie, gebaseerd op deze film, een app + interactieve documentaire, als case study te brengen op internationale events. Emmy Oost heeft ook haar eigen productiehuis Timescapes dat films en xr projecten produceert die innovatieve visie en socio-maatschappelijk engagement combineren. Emmy Oost is head of studies van Filmpact.

Mark Daems organiseerde ‘Good Mooov’ in het verleden samen met Mooov FilmFestival waar documentaire projecten werden voorgesteld aan NGO’s en middenveldorgansiaties. In 2017-2018 leidde Mark ook Mooov Academy samen met CERA. Mark is hoofd van Flanders Doc en het distributieplatform Docpoppies.

Flanders Doc is het platform voor de documentairesector in Vlaanderen. Flanders Doc richt zich tot iedereen die professioneel bij documentairefilm betrokken is, of dat wil zijn. In de eerste plaats zijn dit de auteurs, regisseurs en producenten van documentairefilms. Maar ook andere professionals, instellingen en studenten zijn welkom, net als iedereen die de documentairefilm in Vlaanderen een warm hart toedraagt.

Pegah Moemen
Coördinator

Afgestudeerd aan LUCA School of Arts, heeft de Iraans-Belgische filmmaker, Pegah Moemen, zich laten leiden door haar passie voor film en educatie. Na publiekswerking bij Filem’On – het Internationaal Filmfestival voor jong publiek in Brussel en filmwijsheid en jongerenwerking bij MOOOV Filmfestival vindt Pegah haar weg naar Filmpact, waar ze als coördinator en begeleider van impact campagnes (Helpdesk) op zoek gaat naar stimulerende sectoroverschrijdende samenwerkingen om duurzame veranderingen in de samenleving tot stand te brengen. Haar liefde voor film en de noodzaak aan empowerment en verbinding vormen samen de basis voor haar inspiratie.

Film is een empathie-machine die je kan raken, verwonderen en activeren. Laat het bewustzijn een vonk van erkenning ontsteken en je verlangen voeden naar een verandering waar we samen naar streven.”

“Awareness is the greatest agent for change.”
– Eckhart Tolle

 

Tine Van Dycke & Joyce Palmers
Impact Producent

Tine Van Dycke stond aan de basis van de filmeducatieve werking Lessen in het donker waarbij de creatie van een sterk educatief kader bij film steeds een focus was. Filmprojecten in samenwerking met de filmmakers zoals The Art of Becoming (Hanne Phlypo & Catherine Vuylsteke) of Junior (Sien Versteyhe) werden goed onthaald in het onderwijs. Deze lijn wil Tine als impact producent graag doortrekken bij Filmpact. Daarnaast werkt ze ook mee aan de fondsenwerving en het organiseren van de Filmpact-evenementen.

Na gewerkt te hebben voor verschillende Vlaamse filmfestivals bij de productie- en communicatieteams, stond Joyce gedurende 6 jaar aan het hoofd van het Vlaamse contactpunt voor het subsidieprogramma van de Europees Commissie voor Film en Cultuur, vanuit het Vlaamse departement Cultuur, Jeugd en Media. Haar focus lag op Europese netwerken, opleidingstrajecten voor filmprofessionals en kennisdeling tussen de Vlaamse filmsector en het beleid op Vlaams en Europees niveau. Impact en maatschappelijke relevantie zijn steeds de rode draad binnen haar werk geweest. Sinds een jaar is ze aan de slag bij Filmpact als impact producent en staat ze ook in voor de fondsenwerving en strategie de organisatie.