Voor wie?

Voor wie?

Professionele filmsector in Vlaanderen

Producenten, regisseurs, distributeurs, vertoners, etc.

Filmpact voorziet activiteiten die ruim toegankelijk zijn voor iedereen binnen deze doelgroep. Daarnaast wordt met een selecte groep mensen en projecten meer in de diepte gewerkt.

Organisaties met maatschappelijk doel

Grote (overheids)instellingen, (koepel)organisaties, kleinere organisaties, lokale actiegroepen, vormingswerk, lokale besturen, opinion leaders, mediapartners.

Met deze organisaties worden flexibele netwerken opgebouwd om in partnership impactstrategieën rond films uit te werken.