Wat is impact producing?

Wat is impact producing?

Impact Producing is het produceren en uitbrengen van films in partnerships over de sectorgrenzen heen, met de bedoeling om maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Films, en zeker documentaire films, genereren dankzij doorleefde verhalen uit de realiteit sterke empathische emoties, en kunnen zo een katalysator worden voor sociale actie en maatschappelijke verandering.

We willen een antwoord bieden aan filmmakers die naar manieren zoeken om het impact-potentieel van hun film optimaal te benutten, naast de klassieke filmdistributie.

Filmpact zet daarom een drie jaar durend traject op, dat:

 

1. de stakeholders binnen de filmsector informeert over Impact Producing.

2. doorgedreven opleiding verstrekt aan 10 impact producers uit Vlaanderen/Brussel. Zij zullen leren films te analyseren op impactpotentieel, impactdoelen bepalen, een impactstrategie uitbouwen, een impactbudgetten opstellen, waar en hoe financiering zoeken, partnerships opzetten over de sectorgrenzen heen, een impactcampagne uitvoeren en evalueren.

3. impact coaching aanbiedt voor 5 à 10 filmprojecten vanaf 2020.

4. op regelmatige tijdstippen bijeenkomsten organiseert: case-study presentaties, brainstorms, workshops, etc., waarbij ook mensen van buiten de sector worden betrokken om de Impact Producing Community uit te bouwen en om uitwisseling van knowhow en wederzijdse inspiratie te bevorderen.

5. tools aanreikt die de dagelijkse communicatie tussen Impact Producers vergemakkelijkt en bevordert, om het netwerk en het community-gevoel te versterken.

6. een toegankelijke helpdesk opzet voor alle vragen i.v.m. Impact Producing.

7. na afsluiten van het 3-jarig traject (minstens) 2 succesvolle impact cases voorlegt als voorbeeld en inspiratie voor de filmsector, en tevens als argument om nieuwe middelen en partners te vinden voor een vervolgproject.

Met deze 7-stappen-strategie willen we een ecosysteem voor Impact Producing opzetten in Vlaanderen.
Know-how, nieuwe en duurzame netwerken, impact producers, nieuwe financieringsbronnen en case study’s zullen de basis vormen om met film nieuwe publieken aan te spreken en maatschappelijke verandering te ondersteunen.